חביבי-קובץ' משרד עורכי דין

אפוטרופסות על הורה – מה חשוב לדעת על ההליך

אפוטרופסות על הורה

מהי אפוטרופסות?

זהו הליך משפטי במסגרתו מתמנה אדם או גוף המנהל את ענייניו של אדם אחר שאינו יכול זאת בכוחות עצמו בלבד. בית המשפט שבסמכותו למנות אפוטרופוס הוא בית המשפט לענייני משפחה באיזור מגוריו של אותו אדם שאינו כשיר לקבל את החלטותיו לבד, או האדם שקיים חשש לגביו שאינו מסוגל לנהל את חייו בכוחות עצמו.

במדינת ישראל ההורים הם האפוטרופוס "הטבעי" של כל אדם עד הגיעו לגיל 18 ואז הקטין הופך לבגיר שנחשב לאחראי למעשיו ומסוגל לנהל את חייו בעצמו. ניתן לבקש אפוטרופסות על הורה כאשר ההורה חדל מלהיות מסוגל לדאוג לענייניו הגופניים ו/או הכלכליים.

מתי נגיש בקשה לאפוטרופסות ?

במקרים בהם הורים חוששים שילדם או ילדתם בני ה-18 אינם כשירים לקבל החלטות בכוחות עצמם בשל נכות פיזית קשה ו/או נפשית, לכן בהגיעם לגיל 18 זהו המועד בו יש לפנות לבית המשפט בבקשה למנות אותם כאפוטרופוסים.

בית המשפט ייעתר לבקשת האפוטרופסות אם וכאשר ייתרשם שאכן אין ביכולתו של האדם שאינו כשיר לנהל את חייו כראוי ושאבחנה זו נתמכת בחוות דעת רפואיות רלוונטיות ותסקיר של עובד סוציאלי כחוק.

מי יכול להתמנות כאפוטרופוס?

בדרך כלל בית המשפט לענייני משפחה ימנה לאפוטרופוס את האדם הקרוב ביותר להורה או בן משפחה בקרבה אחרת ובלבד שאותו אדם ייצג היטב את האינטרסים של ההורה ויביע נכונות לקבל על עצמו את תפקיד האפוטרופוס. רק במקרים בהם לא יימצא קרוב משפחה מתאים ואשר יסכים למינוי, בית המשפט ימנה כאפוטרופוס תאגיד מקצועי מתאים שיקבל עליו את ההסמכה להיות אפוטרופוס מאת האפוטרופוס הכללי ובאישור משרד העבודה והרווחה.

קיימת האפשרות למנות יותר מאדם לקבלת האפוטרופסות על הורה, הם יכולים בהסכמה למלא את תפקיד האפוטרופסות יחדיו ובמשותף, או על בסיס חלוקה כאשר האחד אחראי להחלטות רפואיות והשני אחראי על ההחלטות הקשורות בניהול פיננסי כלכלי של רכושו של ההורה. המינוי יכול להיות קבוע או זמני, מלא או חלקי, והכל בהתאם לנסיבות והחלטות בית המשפט.

בית המשפט יהיה זה שיקבע במקרה כזה לגבי החלוקה הברורה של אפוטרופוס לגוף, כאשר האחריות היא בתחום האישי ואפוטרופוס לרכוש, ניהול פיננסי כלכלי, ניהול חשבונות הבנק, השקעות וניהול נכסים. האפוטרופוס לרכוש חייב להגיש דו"ח כספי שנתי תקופתי לאפוטרופוס הכללי שמתוקף תפקידו הפיקוח על פעילות האפוטרופסים. האפוטרופס הכללי יכול להסתפק בדו"ח שמגיש האפוטרופוס בעצמו, או לבקש דו"ח מפורט יותר על ידי יועץ מס או רואה חשבון מוסמך.

אפוטרופוס רשאי לבקש מבית המשפט שיפסוק לו שכר. למשל, כאשר האפוטרופוס מנהל נכס מניב, בית המשפט רשאי לאשר שכר של עד 5% ממהכנסה, במקרים אחרים בהם האפוטרופוס מבצע עסקת מקרקעין, שכרו יהיה עד 2% מערך הנכס.

בנוסף לקביעת שכר האפוטרופסות, לבית המשפט למשפחה יש את הסמכות לפטר אפוטרופוס, לקבל את התפטרותו של אפוטרופוס, שאינו יכול להתפטר מתפקידו ללא אישור מבית המשפט, ולקבל או לדחות התנגדויות של אחרים למינוי מסוים.

אלטרנטיבות לאפוטרופוסות על הורה

במקרים קלים יותר כשמדובר באדם המתקשה לקבל החלטות אך מסוגל לנהל את חייו, ניתן למנות "תומך החלטה" שעוזר בתהליך קבלת ההחלטות, "תומך ההחלטה" אינו נתון לפיקוח האפוטרופוס הכללי. קיימת גם האפשרות לערוך "ייפוי כח מתמשך", כלי משפטי המאפשר לכל אדם למנות מיופה כוח, שיהיה מעין אפוטרופוס, בעודו צלול ובהיר מחשבה, מינוי שלמעשה יכנס לתוקף רק אם וכאשר האדם כבר איבד את יכולת קבלת ההחלטות שלו.

זהו המקום לציין שאין אפשרות לכפל פעולות, כלומר,לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך אם קיים כבר אפוטרופוס שמינויו אושר על ידי בית המשפט וכן אין צורך בהליך מינוי אפוטרופסות על הורה במידה וההורה ערך ייפוי כוח מתמשך ומינה מיופה כוח מבעוד מועד.

כמו כן, לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך במידה והאדם בו מדובר כבר אינו כשיר לקבל החלטות בעצמו.

המאמר נכתב ע"י חביבי קובץ' משרד עורכי דין בפתח תקווה

לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת

דילוג לתוכן