חביבי-קובץ' משרד עורכי דין

דיני עבודה פיטורין

דיני עבודה פיטורין

דיני העבודה מורכבים, ככל ענף משפטי, מן החוקים שחוקקה הכנסת ומן הפסיקה. דיני עבודה פיטורין הם דינים דינמיים אשר בשנים האחרונות מתעדכנים כל הזמן.

על פי דיני עבודה פיטורין אחד הדברים להם זכאי כל מי שפוטר מעבודתו הם פיצויים. בדרך כלל לא פשוט לחשב את המגיע בגין רכיב הפיצויים, בעיקר כאשר מדובר על עובד שעתי, או עובדים אשר מקבלים, בנוסף לשכר הבסיסי, גם עמלות מכירה, או "בונוסים" שבמהותם מהווים עמלות מכירה לכל דבר ועניין.

פיצויי פיטורין נכללים בחוק העוסק ב- דיני עבודה פיטורין, בהם נקבע כי אדם אשר הועסק במשכורת חודשית קבועה, זכאי לפיצויי פיטורין בגובה משכורתו כפול מספר השנים בהן עבד באותו מקום. במידה והמשכורת עלתה עם השנים, הפיצויים יחושבו לפי המשכורת האחרונה הגבוהה ביותר. אם המשכורת הופחתה, אם בשל קיצוצים או ירידה באחוזי המשרה, יחושבו הפיצויים לפי תקופות. 

על פי דיני עבודה פיטורין אופן החישוב משתנה כשמדובר בעובד שעתי, כי אז החישוב ייערך לפי השכר השעתי האחרון אותו קיבל העובד, אך ראשית יש למצוא את הממוצע לפיו עבד במהלך עבודתו. 

מאחר שמספר שעות העבודה יכול להיות שונה מחודש לחודש, על פי הפסיקה האחרונה, המהווה כאמור חלק מדיני עבודה פיטורין, יש לערוך חישוב לפי ממוצע השעות במשך כל שנות עבודתו של העובד המפוטר. לאחר מציאת הממוצע יש להכפיל את השעות בשכרו השעתי האחרון של העובד. 

הרכיבים לצורך חישוב פיצויי הפיטורין מפורטים בדיני עבודה פיטורין והם כוללים שכר, לרבות תוספת יוקר מחייה, וותק, תוספת מקצועית, עמלות אשר משולמות בדרך כלל לאנשי מכירות. לא יילקחו בחשבון עלות אחזקת רכב, נסיעות, שעות נוספות, משכורת 13, פרמיה, דמי הבראה, בונוס שנתי ועוד, אלא אם הוסכם, בהסכם אישי או קיבוצי, כי רכיבים אלו, או חלקם, ייכללו בחישוב. 

לא פעם ניתן לראות תלושים לפיהם המעסיק משלם לעובד רכיבי שכר "פיקטיביים", כדי להקטין את חבותו בגין תשלומי הפנסיה והפיצויים ולמקרים בהם יידרש לשלם פיצויי פיטורים. לרכיבים הללו יש שמות שונים, אך במהותם הם מהווים חלק מן השכר של העובד ואם העובד יבקש לכלול אותם כחלק משכרו לצורך חישוב פיצויי הפיטורין, יהיה עליו להוכיח כי מדובר ברכיב של שכר וכי נרשם תחת הגדרה פיקטיבית. 

חישוב פיצויים לפי עמלות 

חישוב פיצויים לפי עמלות במסגרת דיני עבודה פיטורין יחושבו כך: אם המשכורת בתקופת עבודתו האחרונה של המפוטר, היתה הגבוהה ביותר בשנות עבודתו, יחושבו פיצוי הפיטורין לפי המשכורת האחרונה שקיבל כפול שנות הוותק שלו. אם שכרו האחרון היה הנמוך בכל שנות עבודתו, יחושבו פיצויי הפיטורים שלו לפי תקופות. 

חישוב פיצויים לפי עמלות ייעשה לפי הממוצע של 12 חודשי עבודתו האחרונים, גם אם הוא נמוך מאשר השכר בו השתכר בשנים קודמות.

אם הירידה בממוצע העמלות התרחשה עקב שינוי בתנאי העבודה או שינוי אחוזי הרווח, יחושבו הפיצויים לפי כמה תקופות בהתאם. 

כל האמור לעיל נכון במידה והעובד לא חתם על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, במידה וחתם על כך כי אז מה שנצבר לו בקופת הפיצויים תעבור אליו ולא תהיה השלמה של המעסיק במידה והוא יפוטר, אך גם במידה והעובד יתפטר – יוכל לקחת את הכספים שנצברו בקופת הפיצויים שלו, על פירותיה.

מהו שימוע ומה זה אומר?

רבים מהעובדים לא מודעים לאחת מהזכויות הכי מרכזיות בדיני העבודה והיא – זכות השימוע בטרם פיטורים. זכות זו אינה כלולה במסגרת דיני עבודה פיטורין עפ"י החוק, אלא היא יציר הפסיקה של בית הדין לעבודה. זכות זו החלה כזכות עובדים במגזר הציבורי וחלחלה גם למגזר הפרטי והיום היא מוקנית לכל עובד, בין אם הוא עובד במקום קטן ובין אם החברה גדולה המונה מאות עובדים ויותר. 

זכות השימוע מהווה זכות בסיסית עבור כל עובד אשר קיימת לגביו עילת פיטורים, זכותו להתמודד עם הטענות נגדו ולנסות ולשכנע את מעסיקו לבטל את הפיטורין. 

זכות השימוע מוקנית גם למי שמפוטרים מפאת קיצוצים, אי השגת יעדים בעבודה ועוד. יש לערוך שימוע וחובת עריכתה אף מתחזקת אם עילת הפיטורין היא עבירה פלילית כמו למשל גניבה שעובד נחשד כי ביצע. 

מהם הכללים לעריכת שימוע? 

הכללים לעריכת שימוע אינם כתובים בחוק העוסק בתחום של דיני עבודה פיטורין אלא נלמדים מן הפסיקה לאורך השנים ואלה עיקריהם:

*   בטרם יחליט מעסיק על פיטורי עובד, חובה עליו לנקוט בכל האמצעים כדי להימנע מהם והם יהוו את המוצא האחרון וכאשר אין כל חלופה אחרת על פניהם, כגון החלפת תפקיד.

*   יש להעביר לעובד זימון לשימוע אשר יפרט את העילות הגורמות לפיטוריו. הזימון יועבר לו מספיק זמן כדי לאפשר לו להכין את תגובתו ולהיערך בהתאם.

* השימוע ייערך על ידי נושאי תפקידים נטולי דעה קדומה אשר בסמכותם לקבל החלטה בעניין העובד.

* עובד המוזמן לשימוע רשאי להגיע בלוויית עורך דין מטעמו והאחרון יכול לטעון במקומו.

* יש חובה לערוך פרוטוקול של תוכן ומהלך השימוע ולהחתים את העובד על קבלת הפרוטוקול ועל אמיתות הדברים הכתובים בו. 

* במהלך השימוע ובהתאם לדיני עבודה פיטורין – יש להקשיב לטענות העובד בלב פתוח ובנפש חפצה ומתוך רצון לשקול באופן אמיתי את טיעוניו. אין לערוך את השימוע כמס שפתיים בלבד. 

* לא תתקבל החלטה על הפיטורים במעמד השימוע, אלא אחריו, לאחר שניתן לעובד זמן מספיק להוכיח עצמו ולשנות את דרכיו.

* כאשר מדובר בפיטורין עקב התנהלות לא נכונה של העובד, יש להסביר לו זאת במפורש וכן לפני השימוע יש להתריע בפניו על הבעיה.

קראו גם על: הסכם ממון על דירה

המאמרים אינם מהווים יעוץ משפטי. ייעוץ משפטי צריך להיות פרטני ובהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה לגופו

דילוג לתוכן