חביבי-קובץ' משרד עורכי דין

האם ירושה שייכת לשני בני הזוג ?

האם ירושה שייכת לשני בני הזוג

חוק הירושה מפרט האם ירושה שייכת לשני בני הזוג במצב בו המוריש הסתלק לעולמו ולא הותיר אחריו צוואה. באם נערכה צוואה תחולק הירושה עפ"י ההוראות הכלולות בה ובהיעדרה – היא תחולק על פי דין, כפי שמפורט בפרק השני של חוק הירושה:

"יורשים על פי דין הם:

  1. מי שהיה במות המוריש בן זוגו.
  2. ילדיו של המוריש וצאצאיהם, קרובי המוריש קרי- הוריו והורי הוריו וצאצאיהם.

המחוקק מתייחס לעניין זכויות בירושה של בן.בת זוג לתא המשפחתי, ועל פי חוק הירושה נקבע כי במקרה של פטירת בן או בת זוג שלא הותירו אחריהם צוואה, בן או בת הזוג שנותרו, יקבלו חלק מן הירושה.

לפי סעיף 11 לחוק הירושה יש התייחסות לסוגיית חלוקת העיזבון במקרה של פטירת אחד מבני זוג נשואים וכן לגבי חלוקת עיזבון באשר לבני זוג שאינם נשואים.

מה אומר החוק – האם ירושה שייכת לשני בני הזוג ?

בשאלה האם ירושה שייכת לשני בני הזוג, יש הנחיות מפורטות הנוגעות גם לילדי המוריש.ה, צאצאי ילדיו.ה, הוריו.ה ועוד כמפורט מטה:

  • בן או בת הזוג ירשו על פי החוק את המכונית, מטלטלין השייכים למשפחה ולמשק הבית המשותף וכן חלק משארית העיזבון.
  • אם אין למנוח.ה ילדים – יירש בן הזוג 100% משאר העיזבון.
  • אם הותיר.ה המנוח.ה ילדים או את צאצאיהם או הורים הם ירשו בחלוקה שווה – חצי משאר העיזבון.
  • באם לא הותיר.ה המנוח.ה ילדים, אולם יש אחים ולהם צאצאים או הורי הורים, בן.בת הזוג יקבלו שני שליש מהעיזבון והשליש הנותר יחולק באופן שווה בין אחי המנוח.ה או הורי הוריהם. במידה ובערב מות המנוח.ה המוריש.ה היה / היתה נשוי.אה לבן.ת הזוג שלוש שנים או למעלה מכך והם גרו יחד בדירה הכלולה בעיזבון, אז ייטול הצד הנותר בחיים את חלקו של המוריש.ה בדירה זו וכן כאמור שני שליש משאר העיזבון.
  • באם לא הותיר.ה אחריו.ה המוריש.ה קרובי משפחה, יורשי העיזבון כולו יהיו בן או בת הזוג שנותרו בחיים.

הסדר חלוקת ירושת בן או בת זוג ללא צוואה

השאלה האם ירושה שייכת לשני בני הזוג, מובילה אותנו לשאלה מהי ההגדרה של בן או בת זוג. לא ניתן למצוא את ההגדרה לכך בחוק הירושה למעט האמור בסעיף 55 לחוק. ככל שבני הזוג לא היו נשואים יש ראשית להכיר ביחסיהם כיחסים של ידועים בציבור ולאחר ההכרה ביחסיהם ככאלה ניתן יהיה לדרוש חלק בעזבון.

במידה והצדדים ערכו ביניהם הסכם ממון או ביקשו במהלך החיים המשותפים הכרה מבית משפט להכיר בהם כידועים בציבור, בנסיבה כזו או אחרת, הרי שמעמד הצד שנותר בחיים ידוע וזכותו לירושה היא על פי דין.

ברור הוא, כי כאשר מדובר בבני זוג נשואים, בן הזוג אשר נותר בחיים ייכנס להגדרה זו. יחד עם זאת ישנם מקרים בהם היו בני הזוג פרודים במשך שנים רבות ואף ניהלו הליכי גירושין אולם לא התגרשו. במקרה כזה אין הלכה סדורה בנושא, אולם אפשר להסיק מתיקים בהם נדונו מקרים דומים כי נטיית בית המשפט הייתה להעניק פרשנות תכליתית לחוק הירושה, כדי לעשות צדק ולמנוע עיוות דין כדי שבמקרה של בן זוג פרוד אותו צד לא ייהנה מהירושה, אם הנסיבות מצביעות על ניתוק הקשר או פרידה ורצון המנוח להתגרש באופן סופי.

במקרים בהם כבר מתנהלים הליכי גירושין בערכאות משפטיות, או שעומדים על הפרק גירושין, מומלץ לערוך בהקדם צוואה כדי לא ליטול סיכון אם חלילה תתקיים פרידה לפני קרות הגירושין. בצוואה זו תוכלו להוריש את העיזבון לילדיכם או לקרובים אחרים ולבן או לבת הזוג לא יהיה חלק בירושה.

ההסדר הקבוע בחוק, אם לא תערכו צוואה, עשוי להעניק לבן הזוג חלק בירושה למרות שמתקיימים ביניכם הליכי גירושין ויורשיכם יידרשו להבאת הוכחות כדי להוכיח שאין לבן או בת הזוג כל חלק בעזבונכם. צוואה תייתר הליך משפטי ארוך ומייגע עבור היורשים אליהם בחרתם להוריש את עזבונכם.

כיצד נחלקת ירושה בני זוג ידועים בציבור?

סעיף 55 לחוק הירושה מתייחס לחלוקת ירושה בין בני זוג הידועים בציבור וקובע כך: אם איש ואישה חיים יחד במשק בית משותף אולם אינם נשואים ואחד מהם נפטר ובעת זו הוא לא היה נשוי לאחר, בן או בת הזוג שנותרו בחיים הם יורשי המנוח ועל פי דין נחשבים כאילו היו נשואים זה לזה, זאת במקרה שאין שום הוראה משתמעת או מפורשת בצוואה שהותיר המוריש.

הווה אומר – חוק הירושה מעניק לידועים בציבור את אותו מעמד הניתן לבני זוג נשואים בסוגיית שדנה בשאלה : האם ירושה שייכת לשני בני הזוג, כאמור כאשר מדובר בידועים בציבור באין הנחייה אחרת בצוואה הם יורשי המנוח על פי דין.

בסופו של דבר בית המשפט הוא שיחליט האם ירושה שייכת לשני בני הזוג או ליורשים החוקיים לפי חוק הירושה.

פן נוסף לשאלה האם ירושה שייכת לשני בני הזוג

השאלה האם ירושה שייכת לשני בני הזוג יכולה להישאל גם במצבים בהם אחד מבני הזוג יורש ירושה, האם ירושה שייכת לשני בני הזוג ?

על פי הדין כאשר צד אחד מבני הזוג מקבל ירושה תהיה הירושה שייכת רק לצד שקיבל את הירושה, למעט אם ביקש לשתף באופן ספציפי גם את בן.בת הזוג האחר.ת.

יש תנאים בדין לפיהם יחול שיתוף בירושה גם אם לא היה שיתוף בהסכמה בכתב אלא על פי התנהגות הצדדים.

בדרך כלל נדרשים לענות על השאלה האם ירושה שייכת לשני בני זוג בהליכי פרידה וגירושין ולכן התשובה לשאלה תתברר בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.


משרדי עורכי דין בפתח תקווה חביבי קובץ' כאן לשירותם, נשמח לעזור בכל שאלה.

לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת

דילוג לתוכן