חביבי-קובץ' משרד עורכי דין

הנחיות משרד העבודה בעיתות מלחמה 10.10.2023

flag-israel (1)

לאור חוסר הוודאות בימים אלו התקיים זום בנוגע להנחיות משרד העבודה וניתנו תשובות לשאלות בדיני עבודה – להלן סיכום זום שנערך עם נציגי משרד העבודה ביום 9/10/2023:

1. המעסיק הוא שמחליט האם ניתן לעבוד מהבית או לא, או שהדבר נקבע בהסכם קיבוצי. למרות שמדובר בזכות ניהולית של המעסיק יש לשקול את ההחלטה בדבר עמידה על בקשה מהעובדים להגיע למקום העבודה באופן ענייני ובתום לב ולבחון האם החשש של העובד.ת מוצדק. אם מדובר בעובד.ת עם חרדות או עם תשישות נפש, רצוי לאפשר עבודה מהבית. אם החשש אינו מוצדק ויש מרחב מוגו או מקלט קרוב למקום העבודה והמעסיק עומד בהנחיות פיקוד העורף ובכל זאת העובד.ת לא מגיע.ה – במקרה כזה לא תהיה חובה על המעסיק לשלם לעובד.ת.

2. כאשר מדובר בעובדים חיוניים – לרבות חשמל, מים, מזון, גז, מפעלי מזון – העובדים חייבים להגיע לעבודה ומיום 7.10.2023 יש חוק שעת חירום לשירותים קיומיים. מכוח החוק עובד.ת שלא מגיע.ה לעבוד בעבודה חיונית עלול.ה שלא להיות זכאי.ת לשכר אם לא מגיע.ה ויותר מכך – עלולה להיות לכך השלכה בהיבט הפלילי מאחר שזו עבירה פלילית על פי חוק שעת חירום. 

3. לגבי מפעלים לא ממוגנים – חל איסור לפטר עובדים שלא מגיעים לעבודה וזאת בשל הוראות פיקוד העורף. אין תוקף לפיטורים במקום עבודה שבו יש בעיות מיגון או שפיקוד העורף הנחה שלא לפתוח עסקים באותו אזור. 

4. אין לפטר עובד.ת שנקרא.ה למילואים ואין לפטר עובד.ת במשך 30 יום לאחר תום שירות המילואים. 

5. תשלום לעובד בצו 8 – באחריות רשות המיסים. צו 8 זה חוק מילואים ולכן חל איסור פיטורים על כך גם במועד המילואים ו- 30 ימים אחרי תום שירות המילואים. 

6. עובדים שיש להם ילדים מתחת לגיל 14, או עובדים שיש להם ילדים עם מוגבלות עד גיל 21, יכולים להישאר בבית ולטפל בילדים בהתאם להוראות פיקוד העורף והם זכאים לקבל תשלום. זה נכון כאשר רק אחד מההורים נשאר עם הילד והשני עובד. לא יינתן תשלום לשני הורים שנשארו עם ילדיהם אלא רק לאחד מהם. 

ככל שיש הוראה של פיקוד העורף שאין לימודים ושאר המסגרות החינוכיות לא תפעלנה – ברור שכפועל יוצא אחד מההורים צריך להישאר בבית (אם הילדים מתחת לגיל 14).

כיצד ניתן לאכוף את זה? 

הסמכות היא של רשות המיסים, הורה אשר י.תקבל תשלום כאילו עבד.ה, המעסיק ישלם ויתחשבן עם רשות המיסים על התשלום הזה כדי לקבל החזר על השכר ששילם. יתכן שרשות המיסים תקבע תעריף אחר עבור המעסיק ולא את התשלום המלא אותו שילם המעסיקה. 

הבהרה: הורה יחידני לילד מגיל 14 אשר יכול.ה לעבוד מהבית – הוראה זו לא תחול עליו/עליה מפני שהחוק חל רק במקרים בהם לא ניתן לעבוד מהבית וחייבים להישאר עם הילדים בעקבות הנחיות פיקוד העורף, או כשאין דרך לעבוד וחייבים להישאר בבית. 

הוראות חוק נוספות

7. עובד.ת לא יכול.ה להחליט על דעת עצמו שלא להגיע למקום העבודה, החוק לא קובע תשלום שכר אם העובד בוחר שלא להגיע על דעת עצמו. 

8. אופציה של חל"ת – חופשה ללא תשלום  – כמו בזמן הקורונה כך גם כעת, הוצאה לחל"ת נעשית אך ורק בהסכמת שני הצדדים, לא ניתן להוציא עובדים לחל"ת באופן חד צדדי. מערכת יחסי העבודה היא מערכת יחסי עובד.ת – מעסיק לכל דבר ועניין גם בתקופת המלחמה. 

עם זאת, עובד.ת שיצא.ה לחו"ל בעקבות המלחמה, או שהחליט.ה להישאר בחו"ל בעקבות המלחמה, אינו/אינה זכאי.ת לתשלום שכר, אלא אם יש ימי חופשה צבורים ואז ניתן לשלם מצבירת ימי החופש. אם אין ימי חופש צבורים אז ההעדרות תיחשב להיעדרות ללא תשלום. 

9. האם מעסיק רשאי להוציא את העובדים לחופשה מרוכזת ? 

מעסיק רשאי לעשות זאת עד 7 ימים בלבד, אין מניעה שיודיע על כך מהיום למחר. מעבר לאותם 7 ימים יהיה על המעסיק לשלם שכר על חשבונו, או לנסות להגיע עם העובד.ת להסכמה באשר לחל"ת בהתאם לאמור בסעיף 8 לעיל. 

במידה ולעובד.ת אין צבירה של ימי חופשה אין להכניס אותו.ה ליתרה שלילית – חל איסור גמור להכניס עובד.ת ליתרה שלילית, אין דבר כזה !  ככל שמעסיק מוציא לחופש ואין לעובד.ת יתרה צבורה יהיה על המעסיק לשלם על חשבונו תשלום מלא לעובד.ת כאילו עבד.ה.

10. מה קורה כאשר מעסיק סוגר את העסק לחלוטין עד להודעה חדשה ובשל כך מחליט לפטר את העובדים? 

אין לפטר עובדים כאשר הסיבה היא "מלחמה". כאמור, אם המעסיק נאלץ לסגור את העסק עקב הנחיות פיקוד העורף עליו לשלם לעובדים את שכרם ועל כך יהיה, בהסתמך על נסיון העבר, פיצוי למעסיק בדיעבד. 

מאחר שרשות המיסים פתחה אפשרות להגיש תביעות, המעסיק יכול לנסות ולבקש את ההחזר כבר לאחר תשלום המשכורות.

במידה והמעסיק מחליט לסגור על דעת עצמו את העסק – דין פיטורי העובדים הוא כדין פיטורים רגילים על כל המשתמע מכך לרבות זימון לשימוע ועריכת שימוע כדין "בלב פתוח ובנפש חפצה". 

אותו כנ"ל לגבי הפחתת משרה, אין המעסיק יכול לעשות זאת על דעת עצמו, אלא רק בהסכמה הדדית, ככל שאין הסכמה להפחתת המשרה המעסיק יצטרך לשלם את השכר המלא.

במידה ובכל זאת המעסיק יכפה הפחתת משרה וישלם בהתאם להפחתת המשרה הוא יהיה חשוף לתביעות מצד העובדים ויצטרך לתת הסבר בבית הדין באשר לנסיבות שהביאו להפחתת המשרות.

מה גובר על מה ?

11. עובד חיוני או הורה לילד מתחת לגיל 14 – עובד חיוני גובר על הורה לילד מתחת לגיל 14, יילקחו בחשבון הקשיים של אם או אב חד הורי לילד מתחת לגיל 14 ובכל זאת "עובד חיוני" גובר, אלא אם כן יש אישור מהמעסיק שהעובד.ת לא יגיע / תגיע לעבודה. 

לגבי עובדת בהריון, או בשנת חייו הראשונה של התינוק – יכולה שלא לצאת למקום עבודה חיוני למרות שקיבלה זימון והיא מוגנת מבחינת החוק.  

12. עובדים אשר נמצאים באזור של מצב מיוחד בעורף, גם במידה שאין להם ילדים הדין זהה לגביהם. אם הם יכולים לעבוד מהבית או לעבוד מרחוק בהתאם להחלטת המעסיק אז עליהם לעבוד כך. במידה והנחיות פיקוד העורף מאפשרות הגעה למקום העבודה אז צריך להגיע, במידה והעובד.ת לא תגיע/יגיע לא ישולם שכר עבור אותם ימים של אי הגעה על סמך החלטה עצמאית של העובד.ת.

13. ככלל, במשרד העבודה ממליצים להמעיט את הסיכון עד כמה שניתן ולעבור לעבודה מהבית ככל שהדבר אפשרי. 

14. באשר לעבודת השליחים – ככל שמבחינת פיקוד העורף אין מניעה לצאת ולעבוד הרי שעל השליחים להגיע לעבודה, ברור שיש אבחנה בין שליחים באזור עוטף עזה לבין שליחים העובדים במקומות בהם מותר לעבוד. 

14. נשאלה השאלה מה קורה עם עובד.ת שנאלצ.ת לסעוד הורה, האם רשאי.ת להישאר בבית? התשובה לכך נמצאת בחוק דמי מחלה (מחלת הורה) ולא נכנסת בין כותלי החוק לשעת חירום.

15. האם ניתן להעסיק בני נוער מעל לגיל 14 ? 

על מנת להעסיק בני נוער צריך אישור כפי שצריך אישור להעסיקם בזמן החופשות מבתי הספר. אם מותר להעסיק בהתאם לאישור ומדובר על אזור מוגן אפשר להעסיק אותם כמו כל עובד אחר. יש לשים לב לחוקי העסקת בני נוער לרבות מספר שעות העבודה, שעות מיוחדות ודאגה להסעה לאחר השעה 23:00. 

הוראות לגבי החזרים מרשות המיסים

  1. ברשות המיסים נפתחה אפשרות להגיש תביעות לכל מי שהעסק ניזוק במובן של פגיעה במחזור ההכנסות, פגיעה ברווחיות וההשתכרות. יש צורך להגיש קבלות או דו"חות המצביעים על הפגיעה בהכנסה וכל זה בהתאם לתהליך מוסדר של רשות המיסים. 
  1. נכון להיום, לא ידוע דבר לגבי החזרים על תשלומים לגנים/ מעונות יום/ חוגים וכו', זה יהיה נתון להחלטת רשות המיסים, ככל הנראה לאחר סיום המלחמה. 
  1. עובדים אשר עובדים במשמרות / פרילנסרים (עובדים עצמאיים) – כרגע לא ברור לפי מה יחושבו ההחזרים, רשות המיסים תחשב את העניינים האלה בדיעבד.

לשאלות נוספות ניתן לפנות במייל: ronit@havivilaw.co.il

או לדבר עם עו"ד רונית חביבי, נייד: 053-4563667 

דילוג לתוכן