חביבי-קובץ' משרד עורכי דין

הסכם ממון לאחר נישואין – חשיבות ההסכם

האם אפשר לחתום על הסכם ממון לאחר נישואין?

רבות מדברים על חתימה על הסכם ממון בין בני זוג בטרם יעברו לגור יחדיו ו/או בטרם יתחתנו. חתימה על הסכם ממון חשובה מאין כמוה ותורמת רבות לחיים מאושרים של בני זוג. עצם הידיעה כי ענייניהם הרכושיים מוסדרים מראש מפנה מקום למערכת יחסים בריאה וטובה ביניהם.

חשוב לדעת שניתן לחתום על הסכם ממון לאחר נישואין, עדיין ניתן להסדיר את כל הדרוש הסדרה לגבי הרכוש שנצבר בטרם הנישואין או אחרי הנישואין. 

אחד המועדים בהם בני זוג מוצאים סיבה לחתום על הסכם ממון לאחר נישואין הוא כאשר מי מביניהם מקבל ירושה, או מתנה, בהן אחד הצדדים מקבל לידיו סכום נאה של כסף, או רכוש, והוא או היא מבקשים לשמור לעצמם את הזכויות לגבי אותו נכס או ממון מבלי לחלוק עם בן או בת הזוג. 

אישור הסכם ממון לאחר נישואין

אישור הסכם הממון בטרם הנישואין יכול שיהיה על ידי חתימת עו"ד על ההסכם, שמאשר כי הצדדים חתמו עליו מרצונם החופשי אך רצוי לאשר אותו בבית המשפט כדי לתת לו משנה תוקף.

לעומת זאת, הסכם ממון לאחר נישואין יש לאשר, בהתאם לחוק יחסי ממון, בבית המשפט לענייני משפחה או בבית דין רבני או דתי אחר, כדי לתת לו תוקף משפטי ועל מנת שיהיה אכיף בשעת הצורך.

בית המשפט או בית הדין הדתי יוודאו כי שני הצדדים להסכם קראו אותו, הבינו אותו, הבינו את משמעויותיו וכי הם מסכימים לו וחותמים עליו ברצון חופשי וללא כפייה.

מה החשיבות של הסכם ממון לאחר נישואין ?

בתשובה קצרה ותמציתית – כי זה חשוב. 

יותר ויותר זוגות חותמים על הסכמי ממון תוך הבנה שחתימה עליהם היא חשובה מאוד וגם עוזרת להם לשמור על רכוש ונכסים שנצברו בטרם נכנסו לזוגיות.

יש זוגות אשר מגיעים לנישואין בשלב מאוחר יחסית בחייהם, או פרק ב' של זוגות, והם מגיעים עם נכסים שצברו במהלך חייהם לפני היכרותם. יש בני זוג שביניהם פערים כלכליים גדולים מאוד והצד "העשיר" יחשוש מכניסה לחיי הנישואין מבלי לחתום על הסכם ממון. 

צריך להבין שחתימה על הסכם ממון אינה עונש אלא המפתח לחיים טובים ומאושרים יותר, שהצדדים יודעים שהנכסים שלהם מוגנים ואין חשש לנישואי תועלת, או לפחות חשש זה קטן בהרבה מן המקרים בהם בני הזוג לא חותמים על הסכם ממון.

יתרון בולט וחשוב בחתימה על הסכם ממון לאחר נישואין 

אנו תמיד תקווה שחיי הנישואין יאריכו ימים לעולמי עולמים, אך יש לזכור שבמקרה של פרידה לרוב זה עוזר לקצר את הליכי הגירושין כאשר יש הסכם ממון.

זה כבר דבר ידוע שפעמים רבות תהליך הגירושין כרוך בקשיים מרובים אם זה מבחינה רגשית, מבחינה נפשית, או מבחינה כלכלית עבור בני הזוג. לכן, רצוי להגיע להסכם ממון, גם אם זהו הסכם ממון לאחר נישואין , מהר ככל האפשר. הסכמי ממון, כאמור, מגדירים מראש את היקף הרכוש שיש לחלק ואת אופן חלוקת הרכוש ובנוסף ניתן להגדיר איזה רכוש לא יחולק ויישאר בידי כל אחד מהצדדים. 

להלן דוגמה להסכם ממון לאחר נישואין

הסכם ממון לאחר נישואין

שנערך ונחתם ב-          ביום 

בין:

לבין:

וביחד יקראו להלן הצדדים ו/או בני הזוג

הואיל: והצדדים נשואים זל"ז כדמו"י;

והואיל: וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את כלל ענייניהם הרכושיים, לרבות רכוש שצברו בטרם נישאו ו/או זכויות ו/או חובות, שייצברו במהלך חייהם המשותפים;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא:

 1. הצדדים מסכימים כי הסכם זה יהיה היחיד שיחייבם וכל העניינים ביניהם יוסדרו על פי הסכם זה בלבד. 
 2. הצדדים מצהירים ומסכימים כי כל הקניית זכויות ו\או חבויות בין הצדדים תעשה בכתב ואיש מהצדדים לא יטען כנגד משנהו כי יש לפרש את התנהגותם של הצדדים או מי מהם כמקנה זכויות ו/או חבויות משפטיות בשונה מהקבוע בהסכם זה.
 3. בני הזוג מתחייבים לנהוג האחד כלפי השני בכבוד, ביושר ובהגינות.

ההסכם:

 1. הצדדים מסכימים ביניהם כי במהלך החיים המשותפים, וגם אם חלילה יחליטו להיפרד, תחול ביניהם הפרדה רכושית ברורה ומוחלטת על פי הרכוש המפורט בנספח א'.
 2. לא תהיה לאף אחד מהצדדים זכות או טענה או תביעה לנכסים, לכספים ו\או לזכויות מכל סוג הרשומות על שם הצד השני ו/או ברשותו למעט ברכוש המשותף לבני הזוג.
 3. כדי לשמר ולטפח את זוגיותם החליטו בני הזוג שהכספים העודפים שייצברו בחשבון הבנק המשותף ישמשו אותם למספר מטרות משותפות:
 1. חיסכון לעת הצורך.
 2. חיסכון לצורך טיולים משותפים.
 3. להוצאות בילוי ופנאי משותפות.
 1. הסמכות הייחודית לשפוט ולהכריע בכל מקרה של מחלוקת ו/או סכסוך ביחס להסכם זה, לרבות פירושו, הפרתו ואכיפתו, וכן בכל ענין הנובע מחייהם המשותפים של הצדדים, תוקנה לבית המשפט לענייני משפחה במקום מושבם המשותף האחרון של הצדדים.  
 2. הצדדים מצהירים בזה, כי קראו הסכם זה, וכי הבינו את תוכנו, משמעותו ותוצאותיו.

ולראיה באו בזה הצדדים על החתום

חתימת האיש

חתימת האישה

קראו גם על: הסכם ממון על דירה

לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת

דילוג לתוכן