חביבי-קובץ' משרד עורכי דין

נוסח כתב תביעה דיני עבודה – איך מגישים תביעה?

נוסח כתב תביעה דיני עבודה

בשנת 1969 הוקמו בישראל בתי דין לעבודה, מכוח חוק שעבר בכנסת באותה שנה. בתי הדין לעבודה מהווים למעשה מערכת משפטית העוסקת בדיני העבודה. רבים חושבים כי מערכת משפטית זו דנה בנושאים הקשורים לדיני עבודה בלבד, אולם חשוב לדעת שזו ערכאת השפיטה בה נידונות גם תביעות שקשורות למערכת הביטחון הסוציאלי, לרבות ביטוח לאומי, ביטוח הבריאות הממלכתי, קרנות הפנסיה, שחרור כספי פיצויים ועוד. במאמר זה נתייחס לתחומי השיפוט של בתי הדין לעבודה, לפרוצדורה ולנושא של נוסח כתב תביעה דיני עבודה ולסוגיות נפוצות שנידונות בהקשר של דיני עבודה. כמו כן, נסביר את ייחודיותם של דיני העבודה ושל עורכי הדין אשר מתמחים בתחום מורכב זה.

בתי הדין לעבודה – תחומי שיפוט

נהוג לחלק את הנושאים הנידונים בבתי הדין לעבודה לחמישה תחומים מרכזיים: התחום הראשון, בו נתמקד כאן, הוא תביעות אזרחיות; תביעות אלה מופנות לבתי הדין לעבודה ללא הגבלת סכום. הכוונה היא לתביעות אשר עוסקות בסכסוך שנוצר בין עובד למעסיק מתוקף יחסי העבודה המתקיימים ביניהם או במסגרת משא ומתן לקראת קבלה לעבודה.

כמו כן, בסמכות בתי הדין לעבודה לדון בנושאים נוספים, לדוגמה, בנושאים הקשורים ליחסי עבודה, לרבות התאגדויות של עובדים, או איסור המעסיק על התאגדות עובדיו ואמצעי פעולה שונים שננקטים על ידי איגודים אלה; סכסוכים אשר נוגעים לקופות גמל; ערעורים על החלטות של גורמים רגולטוריים מסוימים, לדוגמה המוסד לביטוח לאומי; וכן עבירות פליליות מאוד מצומצמות הנוגעות ליחסים בין מעסיק לעובדיו.

נוסח כתב תביעה דיני עבודה – מה הפרוצדורה?

חשוב לדעת שעבור העניינים, שבגינם מוגשות תביעות בבתי הדין לעבודה באופן עצמאי על ידי עובדים, יש להצטייד בטפסים ספציפיים לכל עניין ועניין. כך לדוגמה, נוסח כתב תביעה דיני עבודה העוסק בתביעות כספיות נגד המעביד, למעט בתביעות לתשלום קצבה או פיצויי פיטורים, צריך להיות מוגש על גבי טופס 703, "תביעה לתשלום שכר עבודה". לעומת זאת, תביעה לתשלום פיצויי פיטורים יש להגיש באמצעות טופס אחר, מספר 705. חשוב להשתמש בטפסים הנכונים וכמובן לצרף להם את המסמכים אשר עשויים להיות רלוונטיים לצורך הדיון, כמו תלושי שכר.

סוגיות נפוצות

נוסף על התביעות הנוגעות לענייני כספים, ישנן כמה סוגיות מרכזיות שעולות לעתים קרובות בבתי הדין לעבודה, הראשונה עוסקת בנושא של התעמרות בעבודה. כיום, לא קיים בישראל חוק המפצה על התעמרות בעבודה ואשר מכוחו ניתן לתבוע פיצויים בגין ההתעמרות, אולם בתי הדין לעבודה מכירים בעוולה של התעמרות בעבודה, אשר נובעת מתוך חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. התנהגויות אשר נחשבות בבתי הדין לעבודה כהתעמרות ואלימות במקום העבודה, כמו אלימות מילולית, התעלמות או החרמה, הפקעת סמכויותיו של העובד ועוד, מהוות עילה להגשת תביעה.

סוגיה נפוצה נוספת קשורה להליך שימוע תקין אשר נדרש מהמעסיק לבצע כאשר הוא שוקל לפטר עובד. גם הזכות לשימוע אינה זכות המעוגנת בחקיקה, אולם היא יציר הפסיקה וניתן לתבוע בגין הפרתה. מעסיקים רבים אינם מבצעים הליכי שימוע תקינים, כאשר לעתים הדבר נובע מתוך חוסר ידע ובפעמים אחרות, מתוך כוונת זדון ופגיעה מכוונת בעובדים. בחלק מהמקרים, ההליך מתבצע לכאורה באופן תקין ו"בהתאם לכללי הטקס", אולם בפועל אינו מקנה לעובד הזדמנות אמיתית להגן על המשך העסקתו, ולטענותיו להישמע ולהישקל ברצינות ובכובד ראש. גם בהקשר זה מוגשות במקרים רבים תביעות לבתי הדין לעבודה.

ייחודיותם של דיני העבודה

אם אתם מעוניינים להגיש תביעה לבתי הדין לעבודה, חשוב לאתר משרד עורכי דין בפתח תקווה. וכמובן לשכור את שירותיו של עורך דין בעל ניסיון אשר מתמחה בתחום דיני העבודה ויש לכך שתי סיבות עיקריות: 1. בתי הדין לעבודה מהווים, כאמור, ערכאה משפטית בעלת סמכות ייחודית. 2. ייצוג בתביעות בדיני עבודה מצריך ניסיון במערכת משפטית זו, הכרת המערכת המשפטית והכרת כלל דיני העבודה. 

נוסח כתב תביעה דיני עבודה והטפסים הייחודיים שיש להגיש מהווים דוגמה אחת לכך. כמו כן, במאמר זה ניתנו שתי דוגמאות לזכויות שניתן לתבוע בגין הפרתן, אולם הן אינן מוסדרות בחקיקה. על מנת להכיר אותן, יש להכיר היטב את הפסיקה ולדעת כיצד לאתר את החומרים הרלוונטיים. לשם כך דרוש ניסיון בתחום דיני העבודה ומקצועיות מעל לכל. 

לכן, כאשר מחפשים עורך דין לייצוג בתיק העוסק בדיני עבודה, אין די בהמלצות וחשוב לוודא כי מדובר בבעל מקצוע בעל מומחיות בתחום האמור.

מאמר זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ככזה, כל מקרה נבחן לגופו על פי נסיבותיו

דילוג לתוכן