חביבי-קובץ' משרד עורכי דין

עורך דין אפוטרופסות- מינוי אפוטרופוס

עורך דין אפוטרופסות

הורים הנם אפוטרופוסים טבעיים של ילדיהם, מסביר עורך דין אפוטרופסות, אולם החיים אינם צפויים ולעתים עלולים להשתבש. במידה ואדם נקלע לסיטואציה בה לקה במחלת נפש, הפך לנכה כתוצאה מתאונה, חלה במחלה קשה או שיש התדרדרות במצבו הקוגניטיבי, בית המשפט יכול שימנה לו אדם זר כאפוטרופוס. לא תמיד האפוטרופוס הנבחר יוכל לספק את המענה האופטימלי לכל בעיה שתתעורר, ולכן יש צורך בשירותי עורך דין בתחום.

נושא נוסף בו מטפל עורך דין בתחום האפוטרופסות הוא ייפוי כוח מתמשך אשר מאפשר לכל אדם, לפני ההתדרדרות במצבו, לקבוע למי הוא רוצה להעניק אותו כדי שידאג לענייניו בעתיד כאשר כבר לא יוכל לעשות זאת בעצמו.

מינוי אפוטרופוס נעשה רק לאחר אישור בית המשפט לענייני משפחה ולאחר הגשת בקשה מתאימה. בית המשפט בעצם מאשר את שלילת הכשרות המשפטית למי שנקבע שיהיה לו אפוטרופוס שיהיה אחראי על ענייניו. בית המשפט הוא גם זה שימנה את האפוטרופוס לאחר שמצא כי הבקשה מוצדקת. לעניין זה יודגש – טובת החסוי היא הערך הראשון במינוי אפוטרופוס ולכן תמיד יעדיף בית המשפט למנות בן משפחה לתפקיד, אם נמצא כזה והוא מוכן לבצע זאת, באם לא – ימונה אפוטרופוס חיצוני.

מהו אפוטרופוס?

אפוטרופוס הוא מי שמחויב לפעול ללא ניגוד אינטרסים ומשוא פנים לטובת מי שהוא ממונה עליו. הסמכויות שיוענקו לו יפורטו בצו האפוטרופסות והוא איננו רשאי לסטות מהן. מוסד האפוטרופסות קיים מתוקף חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962.

סעיף 2 לחוק קובע מי כשר לבצע פעולות משפטיות: "כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט".

סעיף 14 לחוק קובע: "הורים הם אפוטרופוסים טבעיים של ילדיהם הקטנים".

פרק שני בחוק מתייחס לנושא ייפוי כוח מתמשך וכן הליך למינוי אפוטרופוס ללא בית המשפט.

פרק שלישי בחוק עוסק במינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט ומהם המקרים בהם הוא רשאי למנות אפוטרופוס לאנשים אלה:

  • קטין אשר הוריו הוכרזו פסולי דין או נפטרו. 
  • אדם שהוכרז פסול דין.
  • קטין שיש נסיבות המחייבות מינוי אפוטרופוס בנוסף להוריו.
  • אדם חסר זהות.
  • כל אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו או לחלק מהם ואין מי שעושה זאת במקומו. 
  • עובר.

כדי למנות אפוטרופוס יש לפנות למשרד עורך דין אפוטרופסות. עורך דין אפוטרופסות ידע לתת את המענה המתאים וידע לבקש את המסמכים המתאימים לצורך הבקשה.

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

בשנת 1962- התשכ"ב מרחיב עורך דין אפוטרופסות, נכנס לתוקפו תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית ושינה לחלוטין את תפיסת עולמו של המחוקק ושל החברה באשר לזכויות של אנשים מבוגרים או בעלי מוגבלויות.

לפני התיקון לחוק, מדי שנה מינה בית המשפט אלפי אפוטרופוסים בכפוף לסעיף 4 בחוק. הווה אומר- השימוש בכלי זה היה רחב מאוד במקרים של בעלי מוגבלויות גופניות, נפשיות או שכליות או במצב בו אדם לא מסוגל לדאוג לענייניו או בקרב קשישים. תיקון מספר 18 התבסס על שינוי בתפיסה החברתית כלפי קשישים ובעלי מוגבלויות ונשען גם על חקיקה ישראלית ואמנות בינלאומיות.

שינוי זה הוביל לביטול הגישה הפטרונית כפי שהיא באה לביטוי בחוק האפוטרופסות, כולל הכרה באוטונומיה ובכבודם של בעלי הכושר המוגבל המעוגנים גם בחוקי יסוד לכבוד האדם וחירותו, לאפשר להם להחליט על גורלם וכן להבדיל בין סוגים שונים של מוגבלויות.

השינויים שכלל תיקון 18 לחוק הם משמעותיים מאוד, הראשון שבהם דורש מבית המשפט לבחון את כל הדרכים החוקיות, לפני היעתרות מיידית לבקשה למינוי אפוטרופוס. נקודת ההנחה היא שמינוי אפוטרופוס, לצד הכוונה לסייע לאדם הזקוק לו, פוגע במקביל בזכותו לחופש ולאוטונומיה ועל כן יש לבצע זאת רק כאשר לא נותרה כל ברירה אחרת.

ייפוי כוח מתמשך- מה זה ?

אחד השינויים מרחיקי הלכת אשר שינו לחלוטין את גישת המחוקק למינוי אפוטרופוס, הוא מתן האפשרות של אדם לערוך ייפוי כוח מתמשך. זהו הליך שלא היה קיים קודם לכך בספר החוקים. לעיתים באופן אוטומטי, כאשר אדם חדל מלהיות מסוגל לדאוג לעצמו, מינה לו בית המשפט אפוטרופוס.

לפיכך, ייפוי כוח מתמשך הוא שינוי המבטא גישה של כבוד ואוטונומיה לאדם עוד בטרם יגיע למצב של היעדר כשירות. הוא מאפשר לכל אדם כשיר, באמצעות עורך דין אפוטרופסות, למנות אדם אחר שיהיה מיופה כוחו וינהל את ענייניו כאשר הוא כבר לא יכול לעשות כן מכל סיבה שהיא. הייפוי כוח מתמשך כולל פירוט של זמן כניסת ייפוי הכוח לתוקף, התחומים בהם מורשה מיופה הכוח לפעול ועוד.

הסדר זה מאפשר לממנה להחליט מי הוא היה רוצה שיטפל בענייניו כאשר לא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו, בעצם מדובר במעין "מינוי אפוטרופוס בעצמי", דבר המעניק לאדם אוטונומיה, כבוד וחופש לפעול כרצונו ולא נותן לו הרגשה של "חסר החלטה תשוש".

התיקון לחוק כולל גם חלופת מינוי אפוטרופוס לבגיר, אומר עורך דין אפוטרופסות בדמותו של תומך בקבלת ההחלטות אשר ימונה על ידי בית המשפט. הוא אמור לסייע לבגיר בעל מוגבלות לקבל את החלטותיו בליווי התומך.

לכן, כאשר יש צורך באחת החלופות, בין אם מדובר באפוטרופסות ובין אם מדובר בייפוי כוח מתמשך רצוי לפנות לעורך דין אפוטרופסות ולקבל את הסיוע הדרוש לשם כך.


משרדי עורכי דין בפתח תקווה חביבי קובץ' כאן לשירותם, נשמח לעזור בכל שאלה.

לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת

דילוג לתוכן