חביבי-קובץ' משרד עורכי דין

עורכי דין צוואות בפתח תקווה – התנגדות לצוואה

עורכי דין צוואות בפתח תקווה

כאשר אדם הלך לעולמו ירושתו מחולקת על פי הדין שקובע כי אדם שנפטר ולא ערך צוואה ירושתו תעבור ליורשיו על פי דין. פירוט היורשים על פי הדין מצוי בחוק הירושה בשיטה המבוססת על מידת קירבת היורש.ת למוריש.ה. ראשית יירשו ילדי המוריש.ה וצאציהם, אם אלו אינם בין החיים יירשו הורי המוריש.ה, לאחר מכן דודים ודודות ואם גם כאן לא נמצא.ה יורש/ת – במקרה כזה תירש המדינה את עיזבון הנפטר.ת.

עורכי דין צוואות בפתח תקווה – עילות התנגדות לצוואות

עילת התנגדות שבכוחה להביא לידי פסילת הצוואה היא כשירותו.ה של המוריש.ה בזמן כתיבת הצוואה. על מנת שעילה זו תביא לידי פסילת הצוואה יש להביא ראיות לכך שהמוריש.ה לא היה.תה כשיר.ה להבין על מה הוא.היא חותם.מת במעמד החתימה ואז הצוואה בטלה. על עורכי דין צוואות בפתח תקווה, וגם על עורכי דין מקצועיים בכל מקום אחר, מוטלת החובה להסביר את תוכן הצוואה למוריש.ה ולוודא כי אכן המוריש.ה הבין.נה את משמעותה.

עילת פסילה נוספת – הופעלה השפעה בלתי הוגנת על המוריש.ה שחתם.מה על הצוואה מאונס, הונאה והטעיה,כלומר, על עורכי דין צוואות בפתח תקווה להוכיח שהמוריש.ה חתם.מה על הצוואה מחשש שהוא.היא ת.יינזק אם לא י.תחתום על הצוואה כפי שהתבקש.ה. במקרה בו מוכחת השפעה בלתי הוגנת ניתן לבקש מבית המשפט את פסילת הצוואה.

צוואה עלולה להפסל גם בגין כשלים טכניים, כגון היעדר שתי חתימות עדים או היעדר תאריך, אך יצויין כאן כי בית המשפט לענייני משפחה רשאי להורות על יישום הצוואה כפי שהיא, למרות הפגמים והכשלים שנמצאו, אם ישוכנע כי הצוואה אכן משקפת את רצונו.ה של המצווה.

עורכי דין צוואות בפתח תקווה – סיבות נוספות לביטול צוואה

גם כאשר הצוואה נערכת כחוק, משמע היא נחתמה בפני שני עדים, היא כוללת תאריך, יתכן שאף הופקדה אצל רשם הירושות ואין צל של ספק שהכתוב בצוואה משקף את רצונו.ה האמיתי הברור של המוריש.ה, עדיין ניתן להגיש בקשת התנגדות לצוואה ובית המשפט ייאשר את ביטולה.

מדובר בצוואות שהן בלתי חוקיות ובלתי מוסריות בעליל. למשל, נכתב בצוואה שהבת הצעירה תקבל את חלקה בעיזבון רק אם תתגרש מבעלה תוך שלושים יום, או הוראה המצווה על אחד היורשים לבצע פעילות שהיא מנוגדת לחוק. במקרים כגון אלו בית המשפט יהיה רשאי לפסול את כל הצוואה או חלקים ממנה, אלו העולים בקנה אחד עם החוק ועם רצון המצווה.

לבסוף, ניתן להגיש בקשה להתנגדות לצוואה גם כאשר צוואה כתובה בצורה שאינה ברורה ושלא ניתן לבצעה כלשונה. מדובר במקרה של "צוואה סתומה" ואז בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה להציע פרשנות שתאפשר את ביצועה של הצוואה הכי קרוב לרצון המצווה.

עורכי דין צוואות בפתח תקווה – עקרונות מנחים נוספים

העקרון המרכזי הוא שעל הצוואה לשקף את רצונו.ה האמיתי של המוריש.ה. כל חשש מוכח, המטיל ספק שהצוואה היא אכן ביטוי לרצונו האמיתי של המוריש.ה סופו עלול להסתיים בפסילת הצוואה וחלוקת העיזבון על פי דין.

יורשים אינם יכולים לשמש כעדים להכנת הצוואה ולחתום עליה. עילת פסילה זו אינה תלויה בהוכחה כלשהיא לרמאות או הונאה, אלא עצם נוכחותו של אדם שהיה מעורב בהכנת הצוואה פוסלת אותו לעדות משום שאז עלול להווצר כאן סוג של ניגוד אינטרסים. ככל שחותמים על הצוואה עדים שאין להם כל אינטרס בצוואה כך מתחזקת התחושה כי הצוואה נחתמה בתנאים אופטימליים, ללא לחץ,אונס או כפייה.

רצוי לזכור

מוריש.ה רשאי.ת לבטל צוואה שנחתמה על ידו.ה בכל עת. הצוואה שבתוקף תהיה תמיד זו שנכתבה אחרונה.

בית המשפט יכול לתקן פגמים בצוואה אם וכאשר ישתכנע שהצוואה נקייה מפגמים והיא משקפת את רצונו.ה של המוריש.ה.

עורכי דין צוואות בפתח תקווה

חשוב מאוד להסביר את הצוואה והשלכותיה על היורשים, לעיתים אדם יוריש רק לחלק מצאציו או לאדם שאינו צאצאו ויותיר את יורשיו על פי דין המומים ופגועים. עורכי דין צוואות בפתח תקווה צריכים להסביר זאת באופן מפורש למוריש.ה לבל תהיה טעות שלא תוכל לבוא על תיקונה. אנו מכירים לא מעט צוואות שהמוריש.ה הוריש.ה לאדם חיצוני מן המשפחה ובכך גרם לכאוס גדול במשפחה שהותיר אחריו. לעיתים זה לא רק עניין הכסף אלא התחושה שזה מותיר בקרב היורשים, בעיקר אם מדובר בילדיו.ה של המוריש.ה. אלו סיפורים עצובים מאוד ויש לייחס לכך חשיבות רבה בעת עריכת הצוואות.

משרדי עורכי דין בפתח תקווה חביבי קובץ' כאן לשירותם, נשמח לעזור בכל שאלה.

לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת

דילוג לתוכן