חביבי-קובץ' משרד עורכי דין

עורכי דין צוואות בפתח תקווה – חשיבות עריכת הצוואה

עורכי דין צוואות בפתח תקווה

היום זה כבר ידוע כמעט לכולם בישראל לגבי החשיבות של עריכת צוואה, מסבירים במשרד עורכי דין צוואות בפתח תקווה, מהטעם הפשוט שצוואה מסדירה את העיזבון, חלוקת הרכוש של המצווה, ומביאה לידי מימוש הרצון האמיתי שלו.ה, צוואה מונעת לרוב סכסוכי ירושה, תביעות משפטיות ועוד.

לעיתים, וזאת מניסיונם של עורכי דין צוואות בפתח תקווה, על אף שקיימת צוואה שנערכה כחוק, עדיין יהיו התנגדויות לצוואה מסיבות כאלה ואחרות כאשר הסיבה המרכזית המאפיינת את כל האחרות היא הרצון לקבל נתח מהכספים שנמצאים בעיזבון.

מהי צוואה ?

צוואה היא מסמך משפטי אשר כולל הנחיות של המצווה לאופן ולדרך בה יחולק העזבון בין היורשים. מסמך משפטי זה ייכנס לתוקף לאחר קבלת צו קיום צוואה לאחר מות המצווה, ניתן להיעזר לשם כך בעורכי דין צוואות בפתח תקווה.

צוואה נכתבת בעוד המצווה בחיים ובכשירות לערוך צוואה וממומשת לאחר מות המצווה, להבדיל מייפוי כוח מתמשך אשר יכול לבוא לידי מימוש אך ורק בעוד המצווה בחיים.

יש מספר סוגים של צוואות, המבוססות על סעיף 18 לחוק הירושה אשר קובע את צורות הצוואה לפי הדרך בה נעשתה הצוואה ומהו סוגה. יש צוואה בעדים, צוואה בכתב, צוואה בפני רשות, צוואה על ערש דווי (צוואת "שכיב מרע") היא למעשה צוואה בעל פה. אלו הצוואות המותרות עפ"י חוק הירושה אולם בנוסף מאפשר המחוקק הכרה בצוואות מיוחדות כמו "מעין צוואה".

סעיף 8א לחוק הירושה מסביר ומפרט אודות עריכת צוואה הדדית ואילו יתר הסוגים הם תיאור של עובדות כלומר: כיצד התקבלה ההחלטה בעת עריכת הצוואה, האם בעל פה, האם בכתב וכן הלאה.

צוואה בעדים- משרד עורכי דין צוואות בפתח תקווה

צוואה בעדים היא אחת מארבע צורות הצוואה בהן ניתן לצוות ירושה. צוואה זו נערכת בכתב ונחתמת במעמד שני עדים, מסבירים משרד עורכי דין צוואות בפתח תקווה. צוואה זו תהיה מודפסת והמצווה תיחתם בנוכחות שני עדים שיהוו את "עדי קיום לצוואה". זהו הסוג הנפוץ ביותר מבין כל סוגי הצוואות ומומלץ לערוך אותה בסיוע משרד עורכי דין צוואות בפתח תקווה, המומחים בתחום הצוואות והירושות, סעיף 20 לחוק הירושה מפרט את הרכיבים החשובים של צוואה זו.

קבע המחוקק כי מרכיביה היסודיים של צוואה זו הנם המצווה, כתיבתה בכתב יד או מודפס ונוכחות העדים במעמד עריכתה.

יש צוואה בכתב הנכתבת בכתב היד של המצווה ואז אין צורך בחתימת עדים, היא צריכה להיות כל כולה בכתב היד של המצווה, כתב יד ברור ורצוי מאוד להפקיד אותה אצל רשם הצוואות.

מהי "מעין צוואה"?

"מעין צוואה", מסביר מומחה של משרד עורכי דין צוואות בפתח תקווה, היא חלוקה של הירושה בכפוף לסעיף 55 לחוק הירושה. סעיף 55 לחוק הירושה משווה את מעמד האישה הידועה בציבור למעמדה של אישה נשואה מבחינת חלוקת הרכוש וזאת במידה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה לפיה חילק את עזבונו באופן אחר משמע, בת הזוג הידועה בציבור תזכה בחלקה כפי שאישה נשואה זכאית לו מעיזבון המנוח. מטרתו של סעיף זה להגן על זכויותיה של אישה הידועה בציבור מפני נישול מעיזבון בן הזוג שלה רק משום שהם לא היו נשואים.

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה בין שני בני זוג, צוואה לפיה כל צד מוריש את כל עזבונו לצד הנותר בחיים, צוואה זו תלויה בהסדר שקבעו הצדדים בצוואתם. שתי הצוואות מתכתבות זו עם זו ויוצרות סוג של הסכם אחיד בין בני הזוג. הייחודיות של צוואה זו נקבעה בסעיף 8א לחוק.

תיקון מס' 12 לחוק הירושה מאוגוסט 2005, קובע כי יש לכבד הסכם בין בני זוג בצוואה הדדית, הנחיותיהם של בני הזוג הצוואה מעין זו תלויים זה בזה ואם ילך מי מהם לעולמו , יירש השני את עיזבונו. לאחר החתימה על צוואה זו יכולים הצדדים לשנותה, אך לא ניתן יהיה לשנות את האמור בצוואה לאחר מות אחד הצדדים, משמע – לצד שנותר בחיים לא תהיה אפשרות להחליט מה יעשה בעיזבון לאחר מותו אלא רק לפי מה שכתוב בצוואה ההדדית.

אם ילכו שני בני הזוג לעולמם, רכושם יחולק על פי דין, זאת בהתאם לסעיף 8א לחוק, אלא אם כן נקבע בצוואה ההדדית אופן חלוקת העזבון במקרה בו שני הצדדים ילכו לעולם. צוואה הדדית ניתן לערוך בכל הצורות הקיימות כמו בעדים, בכתב יד, צוואה בפני רשות, אולם לא ניתן לערוך צוואה כזו בעל-פה, מסביר מומחה של משרד עורכי דין צוואות בפתח תקווה.

מהי צוואה בעל פה?

משרד עורכי דין צוואות בפתח תקווה מסביר שצוואה בעל פה היא צוואה שנמסרה בזמן רפואי קריטי של המצווה (בין חיים למוות) או כאשר המצווה סבור.ה שהוא או היא נמצא.ת על סף מוות. צוואה זו היא צוואה כמו צוואה בכתב, אך צריך כמובן שיהיו עדים לצוואה זו ולא רק מבין היורשים הפוטנציאליים או על פי דין.

משרדי עורכי דין בפתח תקווה חביבי קובץ' כאן לשירותם, נשמח לעזור בכל שאלה.

לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת

דילוג לתוכן