חביבי-קובץ' משרד עורכי דין

שימוע לפני פיטורים בחברה פרטית – כל מה שצריך לדעת

שימוע לפני פיטורים בחברה פרטית

הנושא המורכב של דיני עבודה אמנם נוגע לחייו של כל אדם ואדם בשלב כזה או אחר, אולם מטבע הדברים רבים מתחילים להתעניין בו לעומק רק בשעת משבר. בשגרה, מעסיקות אותנו בעיקר זכויות כמו שכר מינימום, שעות עבודה ומנוחה וכד', אולם זכויות כמו הזכות לשימוע לפני פיטורים לרוב זוכות לתשומת לב כאשר העובד חושד שהתנהלותו של המעסיק מולו אינה כשרה. מכיוון שמשברים במסגרת מקום העבודה עשויים לפקוד כל אחד, חשוב להכיר זכויות בסיסיות. במאמר זה נתמקד בזכות לשימוע לפני פיטורים. מה משמעותה? האם קיימת זכות שימוע לפני פיטורים בחברה פרטית? ומה ניתן לעשות כאשר הזכות מופרת? 

לא רק במגזר הציבורי – שימוע לפני פיטורים בחברה פרטית

בתי הדין לעבודה קבעו כי לא ניתן לפטר אדם מבלי לאפשר לו לטעון בעד המשך העסקתו, על כן, הזכות לשימוע לפני פיטורים מתייחסת לחובה של מעסיקים לערוך לעובדים שימוע טרם פיטוריהם. בשימוע מושמעים בפני העובד כלל הטיעונים העומדים נגדו וניתנת לו האפשרות לטעון להפרכת הטיעונים ובעד המשך העסקתו. הזכות לשימוע והכללים לעריכתו עוגנו בפסיקות הרבות של בתי המשפט אך טרם נחקק חוק בנושא זה. בעבר הייתה הזכות נהוגה בעיקר במגזר הציבורי ובגופים דו מהותיים, בעוד שלעסקים הפרטיים נשמרה "הזכות" לפטר עובדים באופן חופשי יותר. עם השנים, הפסיקות בבתי הדין לעבודה החילו את הזכות לשימוע לפני פיטורים גם על המגזר הפרטי וכיום הזכות חולשת על כלל המגזרים, כך שקיימת כיום זכות שימוע לפני פיטורים בחברה פרטית גם כן.

דרישות בסיסיות לקיום שימוע

לצורך קיום שימוע לפני פיטורים בחברה פרטית, במגזר הציבורי או בכל מקום עבודה אחר, באופן הוגן וחוקי, חייבות להתקיים מספר דרישות: הראשונה היא הודעה מראש ובכתב בדבר ההזמנה לשימוע, אשר צריכה להינתן לעובד זמן סביר לפני קיום השימוע על מנת שתהיה לו האפשרות להיערך לקראתו. כמו כן, לצורך ההיערכות חייב המעסיק לספק לעובד זמן סביר טרם השימוע את כלל הנימוקים שעל בסיסם נשקל לפטרו, על מנת שיוכל העובד להתייחס אליהם. על הנימוקים לכלול התייחסויות לאירועים ספציפיים; לא ניתן להסתפק בטענות כלליות בלבד.

שנית, מימוש הזכות מחייב את המעסיק להגיע לשימוע על מנת להקשיב לעובד ולשקול את דבריו "בלב פתוח ובנפש חפצה". אסור למעסיק להגיע לשימוע לאחר שההחלטה כבר גמלה בליבו, שכן עליו לבחון את טיעוניו של העובד ולשקול אותם בכובד ראש. על כן, פעולות כגון קבלת החלטה בדבר פיטור העובד בעת השימוע או מעט לאחריו, או מינוי עובד חדש במקומו של העובד טרם השימוע, עשויות להצביע על כך שהליך השימוע לא בוצע כהלכה ולפיכך ההליך לקוי.

מבחינה טכנית, באחריות המעסיק לתעד את השימוע ולהחתים את העובד על פרוטוקול השימוע לאחר שעיין בו וראה כי הוא כולל את כלל טיעוניו. עותק של הפרוטוקול חייב להימסר לעובד. בנוסף, נשמרת לעובד הזכות להגיע לשימוע יחד עם נציג מטעמו כמו עורך דין, נציג ועד עובדים וכדומה.  

זומנתם לשימוע? פנו אל משרד עורכי דין בפתח תקווה

פעמים רבות, זכותם של עובדים לקיום שימוע לפני פיטורים בחברה פרטית או במקום עבודה אחר אינה ממומשת במלואה ובהתאם לדין. הזכות למעשה מגדירה את חובותיו של המעסיק כלפי העובד אולם במקרים רבים המעסיקים אינם מכירים את הזכות ואת כלל הדרישות, כפי שהובאו לעיל, אשר צריכות להתקיים, אינם מקפידים עליהן ולעתים אף מזלזלים בהליך השימוע מתוך הנחה שהעובד לא יעמוד על זכותו. אם פוטרתם בהיעדר שימוע או שאתם סבורים כי השימוע שנערך לכם התבצע באופן לקוי, יש באפשרותכם לתבוע את המעסיק ולדרוש פיצוי או את ביטול הפיטורים. על מנת לעשות זאת, חשוב שתפנו אל משרד עורכי דין בפתח תקווה ותשכרו את שירותיו של עורך דין שמתמחה בתחום. נושא הפיטורים, כמו סוגיות רבות מתחום דיני העבודה, מלווה לעתים קרובות במטענים ומצריך את רגישותו וניסיונו של איש מקצוע.

מאמר זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ככזה, כל מקרה נבחן לגופו על פי נסיבותיו

דילוג לתוכן