חביבי-קובץ' משרד עורכי דין

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי מעולה, אשר הוסף לחוק האפוטרופסות, הנותן לאדם לבחור מי יהיה זה שיטפל בו, בגופו ו/או ברכושו במידה וחס וחלילה יקרה אירוע אשר ימנע ממנו זאת.

מהו למעשה ייפוי כוח מתמשך ובמה הוא שונה מצוואה?

ייפוי כוח מתמשך לא מהווה צוואה ויש לערוך את שניהם על מנת שרצונו של המצווה יתמלא. הצוואה משמשת כדבריו האחרונים של אדם ויש בה ציווי לגבי רכושו של אותו אדם, את הצוואה פותחים רק לאחר מותו של פלוני. את הצוואה רצוי לערוך אצל עו"ד המומחה בצוואות על מנת לוודא שכל הפרמטרים שצריכים להיות בצוואה ובחתימתה יהיו על מנת שניתן יהיה לקיימה. על מנת לקיים את האמור בצוואתו של אדם יש צורך להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה למתן צו קיום צוואה.

במידה ופלוני אלמוני לא הותיר אחריו צוואה הרי שאז הירושה תחולק על פי חוק הירושה ויהיה צורך להגיש בקשה לבית המשפט לקבלת צו ירושה.

לעומת הצוואה, ייפוי כוח מתמשך מהווה את רצונו של אדם עוד בחייו. כלי זה נועד להבטיח שבמידה ויקרה משהו, חס וחלילה, לאותו אדם למשל תאונת דרכים אשר תמנע ממנו לתפקד באופן עצמאי, או איבוד הכרה פתאומי, כי אז צד ג', המיופה – אותו מינה הממנה, באמצעות הייפוי כוח המתמשך, יוכל לשמש פיו של הממנה ולעזור לו לטפל בכל ענייניו הכלכליים והגופניים, בהתאם להרשאות אותן נתן כאשר היה כשיר לכך.

היתרונות שבעריכת ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך נותן לאדם הממנה את זכות הבחירה מי יטפל בו, למי הוא נותן את מלוא אמונו שידאג לו ברגעים בהם הוא עצמו לא יהיה מסוגל לעשות זאת.

יש יתרון נוסף וחשוב לייפוי כוח המתמשך – היה ואותו פלוני אלמוני יצא מאותו מצב בו לא היה מסוגל לדאוג לעצמו, הרי שהסמכות שהוענקה למיופה הכוח תוקפא מחדש עד שייווצר מצב בו יהיה צורך לעשות בו שימוש בשנית. הממנה יקבל חזרה אליו את השליטה על החיים שלו.

עוד יתרון – אין צורך בהתערבות בית המשפט, עריכת הייפוי כוח המתמשך מתבצעת באופן מקוון, לאחר שלושה מפגשים עם הממנה וגם עם מיופה הכוח שלו (הפגישה הראשונה נועדה להבין מה בדיוק רוצה הממנה ולכן היא נערכת מולו בלבד, הפגישה השנייה נערכת עם הממנה ומיופה הכוח שלו, יתכן שיהיו כמה מיופיי כוח), בפגישה השלישית נפגשים כולם ועורכים את הייפוי כוח עצמו כאשר בסוף התהליך כולם גם חותמים על המסמך אשר נשלח לאחר מכן באופן מקוון למשרד האפוטרופוס הראשי.

יתרון זה גם הוא משמעותי, ככל שאדם לא עורך ייפוי כוח מתמשך וחס וחלילה פוגש אותו אירוע שבו הוא מאבד את המסוגלות לתפקד באופן עצמאי מבחינה פיזית ו/או קוגניטיבית, יש להגיש בקשה לבית המשפט למתן אפוטרופסות. במצב בו הוגשה בקשה למתן אפוטרופסות על אדם שכבר אינו כשיר, אין לאותו אדם את יכולת הבחירה מי יהיה זה שיטפל בו וידאג הכי טוב לאינטרסים שלו.

יתרה מזאת, יש מקרים בהם בית המשפט ימנה אדם חיצוני, שלא מן המשפחה (למשל עו"ד המשמש כאפוטרופוס מקצועי ומנהל כמה וכמה תיקים של אנשים שהוכרזו ככאלה שאינם כשירים), כדי שיהיה האפוטרופוס של אדם חסוי (לא מסוגל לדאוג לעצמו מבחינה נפשית ו/או פיזית). מינוי אדם החיצוני למשפחה קורה בדרך כלל כאשר יש מספר "מועמדים" להיות אפוטרופוסים, למשל מספר ילדים ובנוסף אישה ואחים, ואין הסכמה ביניהם.

באמצעות ייפוי כוח מתמשך אדם יכול למנות את מי שהוא רוצה שידאג לו, גם אם יש לו מספר ילדים וגם אם אין הסכמה בין הילדים לגבי אופן הטיפול בו ו/או ברכושו, רק הממנה יכול להחליט את מי הוא מעדיף והוא אשר יהיה המיופה כוח בפועל.

כדי שלא ניתן יהיה לערער על מתן הייפוי כוח של אדם המתקדם מאוד בגילו, רצוי לקבל  אישור של רופא פסיכוגריאטר המאשר את יכולתו הקוגניטיבית של הממנה לערוך ייפוי כוח מתמשך בדיוק כפי שהדבר נדרש כאשר עורכים צוואה. כאשר יש אישור רפואי כי האדם כשיר להורות מי יטפל בו יהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי לערער על רצונו של הממנה. 

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?

זה המקום לציין שרק עורכי דין, אשר עברו הכשרה מיוחדת על ידי אנשי האפוטרופוס הכללי, רשאים לערוך ולהגיש את המסמך המקוון של הייפוי כוח המתמשך, בהתאם לאמור בחוק ולכללים לעריכתו. יש רשימת עורכי דין מסודרת באתר האפוטרופוס הראשי שם ניתן לבדוק האם עורך דין כזה או אחר עבר את ההכשרה לעריכת ייפוי כוח מתמשך ויכול לעשות זאת.

האחריות המוטלת על כתפי מיופה הכוח 

במידה והממנה עבר למצב בו הוכרז עליו כלא כשיר מיופה הכוח הופך להיות האפוטרופוס שלו בפועל. חשוב מאוד לדעת שלאפוטרופוס יש אחריות גדולה מאוד על הממנה ועל חייו, אופן הטיפול בו, התשלומים שיש לבצע בשמו, טיפול בחשבון הבנק שלו וכו'.

על מיופה הכוח לדווח לאפוטרופוס הכללי כי הממנה נכנס למצב של אי כשירות וכי יש להפעיל את הייפוי כוח המתמשך. כמו כן, על מיופה הכוח לדווח לאפוטרופוס הכללי לגבי כל ההוצאות אשר הוצאו בשמו של הממנה ולשם כך יש לשמור את כל הקבלות והחשבוניות שנתקבלו עבור הממנה כגון חשבונות ארנונה ששולמו, הוצאות אחזקת הבית (ככל שיש לממנה בית/דירה משלו) וכל הוצאה שוטפת אחרת ששולמה בשמו וכן יש לדווח על ההכנסות אשר נתקבלו עבורו.

ככל שהממנה חזר לעצמו והוא שוב במצב בו הוא מסוגל לטפל בעצמו ובענייניו, יש להודיע על כך לאפוטרופוס הכללי. 

קראו גם על: עורך דין משפחה בפתח תקווה

המאמרים אינם מהווים יעוץ משפטי. ייעוץ משפטי צריך להיות פרטני ובהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה לגופו

דילוג לתוכן